SVB Terugbetalen

Geplaatst op
SVB Terugbetalen

Hebt u een brief ontvangen van de SVB waarin staat dat u de SVB moet terugbetalen? Dit kan een besluit tot terugvordering zijn naar aanleiding van uw uitkering (AOW, Anw of AIO). Door middel van betaling of door middel van verrekening het onverschuldigd betaalde bedrag voldaan worden. Bij verrekening wordt het te veel betaalde bedrag verrekend met AOW-pensioen, Anw-uitkeringen en kinderbijslag. Er kan gekozen worden voor een eenmalige betaling of voor een betaling in termijnen. Voor een betaling in termijnen mogelijk te maken, wordt uitstel verleend.

Bezwaar tekenen

Het komt vaak voor dat een besluit tot terugvordering samengaat met een boetebesluit. Dit is het geval als u de inlichtingenplicht geschonden hebt of niet bent nagekomen. In het boetebesluit kan rekening worden gehouden met uw persoonlijke omstandigheden.

Bent u het niet eens met de beslissing van de SVB waarbij u de SVB moet terugbetalen? U kunt in bezwaar gaan tegen deze beslissing binnen (meestal) 6 weken. Als u buiten deze termijn uw bezwaar indient, dan bent u te laat en moet u het te veel ontvangen bedrag (en eventueel boete) aan de SVB terugbetalen. U legt in uw bezwaarschrift uit waarom u het niet eens bent met de beslissing van de SVB. Indien u bewijzen heeft is het aan te raden om deze mee te sturen met uw bezwaarschrift. Bewijsstukken onderbouwen namelijk uw gronden die u geformuleerd hebt in uw bezwaarschrift.

Hoger beroep

De SVB kan u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek (hoorzitting). Dit kan ook telefonisch. Zij vragen in een dergelijk gesprek of u uw bezwaarschrift kunt toelichten. Tijdens zo’n gesprek mag u ook vragen aan de SVB stellen. Uw dossier kunt u vóór deze hoorzitting al inzien.

Indien u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van de SVB, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. De wijze hoe u beroep instelt, staat in de beslissing op bezwaar.