Stappen die gezet moeten worden voor het oprichten van een B.V.

Geplaatst op

Als je een bedrijf start, zijn er een aantal procedures die gevolgd moeten worden. Het oprichten van een eenmanszaak of een V.O.F. is een relatief eenvoudig traject. Het oprichten van een besloten vennootschap is een wat ingewikkeldere procedure. De stappen die gezet moeten worden voor het oprichten van een B.V. gaan iets verder dan het laten opstellen van een notariële akte.

Wanneer kiezen om een besloten vennootschap te starten?

Een van de eerste keuzes die een ondernemer moet maken, heeft betrekking op de ondernemingsvorm. Beginnende ondernemers maken vaak de keuze om als eenmanszaak of V.O.F. te starten. Als het bedrijf echter een groei heeft gemaakt en er wordt structureel een hogere omzet gegenereerd, is het fiscaal gezien een goede keuze om een besloten vennootschap te starten. Dit is de reden dat grotere bedrijven vaak besloten vennootschappen zijn en groeiende ondernemingen vaak de keuze maken om van ondernemingsvorm over te stappen. Een andere reden om te kiezen om een besloten vennootschap te starten heeft betrekking op de aansprakelijkheid. Een directeur en grootaandeelhouder (DGA) of de gezamenlijke aandeelhouders zij niet privé aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf mits er geen sprake is van wanbeleid.

Welke stappen moeten worden doorlopen om een B.V. op te richten?

Zoals aangegeven moeten er meerdere stappen doorlopen worden om een B.V. op te richten. De eerste stap is het laten opstellen van een notariële akte. Hierin moeten ook alle statuten worden opgenomen. Dit is een schriftelijke weergave waarin precies wordt opgenomen welke procedures door het bedrijf gevolgd worden en wie de verantwoordelijkheid draagt voor welke zaken binnen de onderneming. Als het opstellen van de notariële akte is voltooid, zal de notaris ervoor zorgdragen dat het bedrijf wordt ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel. 

Een andere stap die gezet moet worden bij het oprichten van een B.V. is het openen van een zakelijke rekening en het storten van een geldbedrag hierop. Dit is echter meer een formaliteit. Op deze rekening mag immers een symbolisch bedrag van één eurocent worden gestort. Tot slot zijn er diverse administratieve- en fiscale zaken die geregeld moeten worden bij het oprichten van een B.V.

Maatwerk begeleiding bij het doorlopen van de procedure om een B.V. op te zetten

Aangezien de procedure om een B.V. op te zetten veelomvattend is en voor veel ondernemers een stap in het onbekende is, is het zeker een goede keuze om hiervoor gebruik te maken van maatwerk begeleiding. Een financieel specialist draagt er dan zorg voor dat de gehele procedure op de meest efficiënte manier wordt doorlopen, zonder dat de ondernemer hier zelf veel zorg aan heeft. Een B.V. oprichten wordt hierdoor een eenvoudige stap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *