De workshop van 2018! Inspiratie nodig? Meer urgentie creëren? Ervaren hoe futureproof je bent? Speel The Hunt

Succesvolle organisaties durven, elke dag weer, hun eigen bestaansrecht ter discussie te stellen. Zij hebben het lef hun eigen producten, modellen en werkwijze onder vuur te nemen. Vervolgens gebruiken zij de inzichten om zich steeds opnieuw aan te passen aan de veranderende wereld.  

Je eigen bestaan ter discussie stellen en leren van inzichten maakt ze succesvol en juist dat vormt de basis van de workshop The Hunt.

The Hunt is een zeer praktisch sessie. Je valt met een team jagers je eigen organisatie (de Prooi) aan. Want het is beter zelf te bedenken wat je grootste kansen en bedreigingen zijn, dan lijdzaam af te wachten hoe anderen je te grazen nemen. De inzichten als jager, gebruik je om je eigen organisatie te verbeteren en te versterken. Want dat is waar het om draait bij The Hunt. Niet praten over verandering, maar er op een energieke en inspirerende manier mee aan de slag gaan. Los van de waan van de dag, waardoor je tot nieuwe inzichten en oplossingen komt zonder last te hebben van de bekende “ja maar….”.

Een van bekendste experts in de wereld op het gebied van veranderen, John Kotter, adviseert om bij veranderingen altijd te beginnen met het creëren van een gevoel van urgentie en dat is precies wat we met the Hunt doen. The Hunt zorgt ervoor dat de verandering waar elke organisatie in zit, binnen een paar uur zichtbaar, voelbaar en tastbaar wordt.  Waarna je vervolgens gezamenlijk concrete vervolgstappen kunt zetten. Het helpt je om binnen één dagdeel zicht te krijgen op de kracht en continuïteit van je organisatie. Maar het laat ook zien hoe je kunt anticiperen op de dag van morgen (of misschien zelfs op de dag van vandaag). En het zorgt op een originele manier voor het ervaren van het gevoel van urgentie om te veranderen. Een gevoel voor urgentie dat bij veel mensen het moet afleggen tegen de waan van de dag.

De ervaring leert dat er in deze ‘snelkookpan’ heel veel positieve ideeën en energie wordt losgemaakt. Zodat je na een dagdeel uitstekend zicht hebt op de mogelijkheden die de veranderende wereld voor jouw organisatie met zich mee kan brengen. Eigenlijk is The Hunt een verplichte exercitie voor iedereen die met plannen voor zijn organisatie bezig is. Je voelt en ervaart de kansen en bedreigingen.

the-holy-trinity-of-digital-transformation-46-638The Hunt is geïnspireerd op een uitspraak uit het welkomstboekje dat elke nieuwe medewerker van Facebook krijgt bij indiensttreding:”If we don’t create something that kills Facebook, someone else will. Things that don’t stay relevant don’t even get the luxury of leaving ruins.”

“The Hunt is een inspirerende manier om de veranderende wereld te zien, te voelen en daarmee stappen te zetten hoe je vandaag omgaat met de wereld van morgen. Je staat gelijk midden in de veranderende wereld en je leert direct van de inzichten die je opdoet.” Jeroen Leenstra van Vide (Beroepsvereniging van toezichthouders, inspecteurs en handhavers).

“Wij hebben de workshop erg positief ervaren. Je ziet als bedrijf snel in hoe de digitale wereld veranderd en dat je daar op in moet spelen. Het is niet alleen een leerzame workshop, het is ook goed voor de teambuilding. Na een dagdeel heb je uitstekend zicht op de mogelijkheden die de veranderende wereld voor jouw organisatie met zich mee kan brengen. Team Sprekershuys.

Nieuwsgierig? Neem contact met ons op via stephan@dezaakvanvertrouwen.nl  of via 06-12 80 94 22 of via joost@dezaakvanvertrouwen.nl.