Klanten

Vertrouwen is de zuurstof in de veranderende wereld. Organisaties die investeren in vertrouwen, leggen de basis voor groei. Wij helpen organisaties en hun mensen daar graag bij. De Zaak van Vertrouwen werkt onder andere samen met:

Auping

Auping heeft als belofte Auping nights, better days. De Zaak van Vertrouwen helpt Auping bij het blijven waarmaken van hun belofte in de elke dag veranderende digitale wereld.

NBA

De NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) helpt accountants hun cruciale rol in de maatschappij te vervullen, nu en in de toekomst. De Zaak van Vertrouwen helpt met het in kaart brengen, het verbinden en optimaliseren van beloftes van NBA aan haar leden.

SRA  

SRA verenigt 370 accountants- en advieskantoren. Met praktische en strategische ondersteuning versterkt SRA de bedrijfsvoering van de aangesloten kantoren. De Zaak van Vertrouwen heeft een aantal kennissessies verzorgt voor SRA kantoren.

Petra Noordermeer (Hoofd Marketing & Communicatie, Lid MT): “De Zaak van Vertrouwen heeft mij & SRA vooral een stuk bewustwording opgeleverd over het doen van beloftes en het (niet) nakomen hiervan. Daarnaast hebben Joost & Stephan ons geholpen bij de vertaling van onze merkpositionering naar de praktische invulling.”

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van in Nederland werkzame particuliere verzekeraars. De Zaak van Vertrouwen verzorgt regelmatig workshops rondom innovatie en vertrouwen voor leden van het Verbond. Verder zijn we inhoudelijk betrokken bij “Building the Future” op Nyenrode, een event voor jonge verzekeraars, over de toekomst van verzekeren.

AM: magazine

Maandelijks verzorgt De Zaak van Vertrouwen in Am:magazine de de rubriek ‘Bouwen aan Vertrouwen’. Een estafetterubriek op basis van tien steekwoorden over vertrouwen in verzekeringsland.

Plan internationaal

Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en een beter leven voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. En zoals Plan zelf aangeeft: “de ontwikkelingssamenwerking wereld verandert. Voor het WASH programma binnen Plan (Wash staat voor water, sanitatie en hygiëne. Het gebrek daaraan is een van de grote problemen in ontwikkelingslanden) hebben we het verantwoordelijke team met behulp van “the Hunt” geholpen met nieuwe inzichten rondom fundraising.

Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland beheert het water in de polders van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de Noordoostpolder. Het Waterschap zorgt voor veiligheid, voldoende en schoon water in zijn gebied. De Zaak van Vertrouwen helpt het Waterschap Zuiderzeeland met “Beloftesafari’s” als middel om na te denken over de veranderde wereld en de consequenties voor het Waterschap.