Business Game: Naar een weerbare ouderenzorg

Om de weerbaarheid van organisaties in de ouderenzorg te vergroten heeft De Zaak van Vertrouwen in samenwerking met MFIB een business game ontwikkeld. Binnen één dag heeft u een duidelijk actieplan. U krijgt inzicht in de krachten die in- en extern invloed uitoefenen op de organisatie. U formuleert vanuit de sterkte van uw organisatie een praktische aanpak. Deze game brengt bestuurders, managers en medewerkers letterlijk dichter bij elkaar. Eén team, één doel.

Aanleiding & achtergrond
De ouderenzorg beleeft turbulente tijden. Vanuit verschillende hoeken wordt er kritiek, onbegrip en wantrouwen uitgestort over sector, organisatie, management en medewerkers. Zo is de afgelopen maanden maar weer eens gebleken dat de commotie nauwelijks recht doet aan de werkelijke situatie. Factcheck wordt nauwelijks toegepast. Het plascontract, de ‘zwarte lijst’, het blijkt in de praktijk telkens toch net wat genuanceerder te liggen. Ondertussen barst de maatschappelijke discussie over de kwaliteit van (ouderen)zorg weer in volle omvang los, heeft iedereen een mening en mag de zorg uiteindelijk zelf de scherven weer opvegen.wargame-1

Wil je als zorgorganisatie zelf gezond en weerbaar zijn en blijven, dan dien je nu te handelen.

 

Businessgame voor de zorg in 1 dag. Voor meer regie en gerichte actie.

Speciaal voor organisaties binnen de ouderenzorg heeft De Zaak van Vertrouwen en Business War Gaming-expert MFIB Group een eendaags in house-programma ontwikkeld om – met management en medewerkers – te komen tot acties waarmee de eigen marktpositie wordt versterkt. Wij hebben reeds bij vele organisaties, binnen en buiten Nederland, gaming toegepast. Deze vorm van gaming zorgt niet alleen voor gerichte actieplannen, maar door het inspirerende spelelement ook voor een hoge mate van teamspirit en een ‘one team, one fight’ mentaliteit.

Het programma:

Hoewel voor elke organisatie een eigen programma wordt ontwikkeld op basis van de specifieke dynamiek en de gewenste resultaten, volgt een game globaal de volgende ‘Game Flow’:

Ronde 1:  Het bepalen van het Krachtenveld: benoemen van Factoren en Actoren

Met wie heeft u allemaal als organisatie te maken? Wat zijn de krachten die rondom uw organisatie spelen. Politiek, zorgverzekeraars, cliënten, inspectie, mantelzorgers, social media, allemaal partijen en krachten om rekening mee te houden en dus te kennen. Welke factoren en actoren zijn ‘vriendelijke krachten’, wat zijn ‘belemmerende krachten’. Waar hebben we mee te maken en met wie kunnen we samenwerken om ons doel te behalen.

Na de eerste ronde presenteren de groepen hun bevindingen terug aan elkaar. Hiermee leren de groepen van elkaar en nemen ze de bevindingen mee in ronde 2.wargame-3

Ronde 2: In de huid van de tegenstanders – ‘Het Rode Team’

In de tweede ronde gaan de teams zich inleven en uitleven als een van de partijen die van grote invloed zullen zijn op het eigen succes binnen de marktdynamiek. Dat kan de gemeente zijn, de zorgverzekeraar, een concurrente zorgaanbieder of zelfs een groep binnen de eigen organisatie. De teams gaan dan vanuit het perspectief van de ‘tegenstander’ de eigen organisatie dwarszitten en plannen verzinnen om de doelstellingen te laten mislukken.

Ook na de tweede ronde presenteren de teams hun plannen vanuit het perspectief van de tegenstanders. In deze presentaties wordt de kwetsbaarheid van de eigen organisatie heel duidelijk.

Ronde 3: In de huid van de eigen organisatie – ‘Het Blauwe team’

In de derde ronde gaan de teams zich weer inleven in de eigen organisatie. Op basis van de inzichten uit ronde 1 en ronde 2 worden de teams uitgedaagd te komen met eigen plannen die de doelstellingen – in het licht van het speelveld en de kwetsbaarheden van de eigen organisatie – gaan behalen zoals door de directie aan het begin van de game zijn gepresenteerd.

wargame-5De business game levert:

  • duidelijk inzicht in het krachtenveld rond de organisatie en impact van dit krachtenveld op marktpositie, reputatie en (werkgevers)imago;
  • duidelijk gevoel bij deelnemers van één team, één doel;
  • concrete actieplannen gericht op specifieke oplossingen. Klaar om uitgevoerd te worden.

 

Wij maken graag een passend voorstel voor uw organisatie. Een en ander is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Mail met Joost Schrage joost@dezaakvanvertrouwen.nl  of bel 06-22 27 27 58