Netwerk voor communicatie, innovatie & talent.
voor organisaties in transformatie.

The Hunt, val je eigen organisatie aan.
En ontdek nieuwe kansen voor jou en je organisatie.

Petra Noordermeer SRA: "Joost & Stephan hebben ons geholpen
bij de vertaling van onze merkpositionering naar de praktische invulling."

Moeite te bepalen waar je heen wil?
Samen met jou maken we jullie Roadmap.

Wat doen wij?

Wij helpen jou en je organisatie bij je digitale transformatie.

Hoe doen wij dat?

Om snel het begin van het rolletje plakband te vinden hebben we The Roadmap & The Hunt ontwikkeld.
Zo kun je heel concreet je stappen bepalen die nodig zijn in jouw veranderende markt.

Wie zijn wij?

Stephan Fellinger, Joost Schrage & Daniel Janus, wij stellen ons graag even voor.

Kenniscentrum

Wij delen graag wat wij tegenkomen op het gebied van vertrouwen.
Volg ons ook op Twitter & Scoop.it.

» Business Game: Naar een weerbare ouderenzorg
» Beloftesafari, workshop over de kracht en kwetsbaarheid van je belofte

Wat doet De Zaak van Vertrouwen?

Wij helpen jou en je organisatie bij je digitale transformatie.

Wij helpen jou en je organisatie bij je digitale transformatie.
Dat doen we door…..

1.    Na een korte en intensieve inventarisatie, je belofte aan te laten sluiten bij je DNA.

2.    Je te helpen je producten te updaten en/of te vernieuwen. Producten die aansluiten bij je belofte en passen bij de mogelijkheden van vandaag en morgen.

3.    Het optimaal benutten en/of vernieuwen van je eigen talenten, die van je collega’s én van de organisatie. Talenten die aansluiten bij je belofte en passen bij de mogelijkheden van vandaag en morgen.

Hoe doet De Zaak van Vertrouwen dat?

Om snel het begin van het rolletje plakband te vinden hebben we The Roadmap & The Hunt ontwikkeld.
Zo kun je heel concreet je stappen bepalen die nodig zijn in jouw veranderende markt.

Het vertrouwensmodel

Bij De Zaak van Vertrouwen gaan we samen met onze klanten aan de slag met “The Roadmap” en/of “The Hunt”. Twee startproducten om het begin van het rolletje plakband te vinden en kennis met ons en onze werkwijze te maken. Een werkwijze die in korte tijd de essentie op tafel legt voor wat betreft je volgende stappen bij je digitale transformatie.

Voor The Roadmap, gaan we samen met jou een dag(deel) aan de slag om te bepalen, waar je nu staat, waar je heen wil en welke strategie, tactiek en actie je nodig hebt om je doel te bereiken.

Met The Hunt val je in een dag(deel) je eigen organisatie aan. Dit om te ervaren wat voor krachten er spelen, wat de sterke en zwakke kanten van je organisatie zijn en vooral waar mogelijkheden liggen. Met de creativiteit en inzichten uit The Hunt gaan we vervolgens kijken hoe je deze kunt gebruiken om je organisatie aan te passen aan de mogelijkheden van vandaag en morgen.

Nieuwsgierig? Neem contact met Joost op via joost@dezaakvanvertrouwen.nl,
of Stephan via 06-12809422 en stephan@dezaakvanvertrouwen.nl

Wie zitten er achter De Zaak van Vertrouwen?

Stephan Fellinger, Joost Schrage & Daniel Janus, wij stellen ons graag even voor.

Stephan Fellinger
“Wanneer ik op een verjaardag vertelde dat ik in het marketingvak zit, dan zeiden mensen vaak “Oh ja, dan smeer jij mensen dus wat aan”. Dit was voor mij de belangrijkste drijfveer om samen met anderen, De Zaak van Vertrouwen te starten. Vanuit de overtuiging dat we in een tijd leven dat het echt anders kan en moet. Sinds 1995 ben ik “verliefd” op het  internet en vind ik het fascinerend hoe technologie ons gedrag beïnvloedt.  Die kennis en ervaring gebruik ik om organisaties te helpen bij hun digitale transformatie. In mijn ogen speelt jong talent daar ook een essentiële rol bij.  Als bestuursvoorzitter van de digitale vakprijs SpinAwards, ben ik dan ook erg trots op ons SpinAwards  Young Talent programma. We scouten en begeleiden jonge digitale toptalenten en laten ze mensen en bedrijven door elkaar schudden.”

Joost Schrage
Vertrouwen begint bij het waarmaken van je belofte. De belofte is voor mij het ondergeschoven kind van communicatie. Er wordt te veel beloofd, te weinig waargemaakt. In al mijn werkzaamheden de afgelopen jaren is dat mijn drijfveer. De basis van de belofte wordt gevormd door een scherpe positionering. Hierin komt de kern van de organisatie krachtig naar voren. >

< Pas als je zelf duidelijk weet waar je voor staat, is het mogelijk een ander te verleiden. Positioneren betekent vooral op zoek gaan naar wat in de haarvaten van je organisatie zit. En keuzes maken en trouw blijven aan die keuzes. De afgelopen jaren heb ik voor vele organisaties (arbeidsmarkt) positioneringen gedaan. Daarnaast ben ik lid van het Employer Brand Netwerk en van het landelijk bestuur van de Fietsersbond.”

Daniel Janus
Na mijn studie Internationale Marketing heb ik sinds 1998 veel organisaties concreet geholpen om het digitale medium in alle verschijningsvormen te omarmen. Door inzetten van internet vervagen landsgrenzen, vermengen culturen en wordt alles transparanter. Dat sluit aan bij mijn opleiding en grondhouding (en die van De Zaak van Vertrouwen): eerlijk, transparant en pragmatisch. Ik heb een voorliefde voor oude internationale familiebedrijven (Koninklijke Zeelandia, Bavaria en Koninklijke Auping) en pure ondernemers (Cookie Company en Blink). Een ding wordt steeds duidelijker: merken worden keihard afgerekend op een loze belofte. En merken met een sterke belofte krijgen het vertrouwen van een steeds grotere achterban. Daar moet je als organisatie bewust mee omgaan. Dat kan alleen door een transformatie in te zetten richting een digitale mindset.”


Contact met Stephan:

stephan@dezaakvanvertrouwen.nl 06-12 80 94 22


Contact met Joost:

joost@dezaakvanvertrouwen.nl 06-22 27 27 58

Kenniscentrum

Partners