Netwerk voor communicatie, innovatie & talent
voor organisaties in transformatie.

Niet praten over, maar aan de slag gaan met de veranderende wereld.
Dat is het uitgangspunt van ons spel The Hunt.

Petra Noordermeer SRA: "Joost & Stephan hebben ons geholpen
bij de vertaling van onze merkpositionering naar de praktische invulling."

Wat doen wij?

Wij helpen je groeien in veranderende markten.

Hoe doen wij dat?

Met onze bewezen methodiek waarin je eigen belofte, je eigen product en je eigen talent centraal staan.

Wie zijn wij?

Stephan Fellinger, Joost Schrage & Daniel Janus, wij stellen ons graag even voor.

Kenniscentrum

Wij delen graag wat wij tegenkomen op het gebied van vertrouwen.
Volg ons ook op Twitter & Scoop.it.

» Business Game: Naar een weerbare ouderenzorg
» Beloftesafari, workshop over de kracht en kwetsbaarheid van je belofte

Wat doet De Zaak van Vertrouwen?

Wij helpen je groeien in veranderende markten.

Met beloftes kun je verleiden, met het waarmaken van beloftes kun je verleiden en bouw je relaties.  Maak je beloftes waar, dan groeit het vertrouwen en wordt de relatie sterker. Kom je beloftes niet na, dan daalt het vertrouwen. Succesvolle organisaties kennen de kracht van beloftes en zijn zich bewust van de kansen die het waarmaken van beloftes bieden. Kortom groeiend vertrouwen zorgt voor groei.

Internet zorgt voor transparantie, een zeer mondige consument en nieuwe vormen van concurrentie. Beloftes worden daardoor steeds kritischer bekeken. Vertrouwen wordt in deze veranderende wereld vaker op de proef gesteld, terwijl vertrouwen de basis is van elke interactie, communicatie en relatie. Tussen mensen én organisaties.

Hoe doet De Zaak van Vertrouwen dat?

Met onze bewezen methodiek waarin je eigen belofte, je eigen product en je eigen talent centraal staan.

Het vertrouwensmodel

Omdat alles in onze samenleving en economie in staat van permanente verandering is en de druk van buiten steeds groter wordt, kiezen wij in onze werkwijze voor een heldere, simpele en praktische benadering. In de veranderende wereld zijn er drie zaken die je als organisatie zelf in de hand hebt: je Belofte, je Producten en je Talent. Dat zijn de drie uitgangspunten voor onze aanpak en onze producten. Concreet doen we dit bijvoorbeeld met:

The Hunt is een interactieve game die je helpt binnen één dagdeel zicht te krijgen op kracht en continuïteit van je organisatie. Maar ook, hoe je kunt anticiperen op de dag van morgen.

Stakeholderwatch is een dashboard waarin u het Vertrouwen in uw organisatie 24/7 kunt monitoren. Daarnaast kunt u uiteraard usual suspects als NPS, Klanttevredenheid en Reputatie meten.

Met de Beloftesafari gaan we aan de slag met de beloftes die u en uw medewerkers aan de wereld doen. Wat is de betekenis en de waarde van de diverse beloftes?

Wake up: jonge prijswinnende toptalenten vallen uw organisatie positief kritisch aan. U krijgt in heel korte tijd inzicht in kansen en mogelijkheden.

Nieuwsgierig? Neem contact met ons op via joost@dezaakvanvertrouwen.nl,  stephan@dezaakvanvertrouwen.nl of daniel@dezaakvanvertrouwen.nl.

Wie zitten er achter De Zaak van Vertrouwen?

Stephan Fellinger, Joost Schrage & Daniel Janus, wij stellen ons graag even voor.

Stephan
“Wanneer ik op een verjaardag vertelde dat ik in het marketingvak zit, dan zeiden mensen vaak “Oh ja, dan smeer jij mensen dus wat aan”. Dit was voor mij de belangrijkste drijfveer om samen met anderen, De Zaak van Vertrouwen te starten. Vanuit de overtuiging dat we in een tijd leven dat het echt anders kan en moet. Sinds 1995 ben ik “verliefd” op het  internet en vind ik het fascinerend hoe technologie ons gedrag beïnvloedt.  Die kennis en ervaring gebruik ik om organisaties te helpen bij hun digitale transformatie. In mijn ogen speelt jong talent daar ook een essentiële rol bij.  Als bestuursvoorzitter van de digitale vakprijs SpinAwards, ben ik dan ook erg trots op het SpinAwards Young Talent programma, waarbij jonge digitale toptalenten gescout en begeleid worden en organisaties die daar behoefte aan hebben, een spiegel voorhouden voor wat betreft hun eigen digitale transformatie.”

Joost
Vertrouwen begint bij het waarmaken van je belofte. De belofte is voor mij het ondergeschoven kind van communicatie. Er wordt te veel beloofd, te weinig waargemaakt. In al mijn werkzaamheden de afgelopen jaren is dat mijn drijfveer. De basis van de belofte wordt gevormd door een scherpe positionering. Hierin komt de kern van de organisatie krachtig naar voren. >

< Pas als je zelf duidelijk weet waar je voor staat, is het mogelijk een ander te verleiden. Positioneren betekent vooral op zoek gaan naar wat in de haarvaten van je organisatie zit. En keuzes maken en trouw blijven aan die keuzes. De afgelopen jaren heb ik voor vele organisaties (arbeidsmarkt) positioneringen gedaan. Daarnaast ben ik lid van het Employer Brand Netwerk en van het landelijk bestuur van de Fietsersbond.”

Daniel
Na mijn studie Internationale Marketing heb ik sinds 1998 veel organisaties concreet geholpen om het digitale medium in alle verschijningsvormen te omarmen. Door inzetten van internet vervagen landsgrenzen, vermengen culturen en wordt alles transparanter. Dat sluit aan bij mijn opleiding en grondhouding (en die van De Zaak van Vertrouwen): eerlijk, transparant en pragmatisch. Ik heb een voorliefde voor oude internationale familiebedrijven (Koninklijke Zeelandia, Bavaria en Koninklijke Auping) en pure ondernemers (Cookie Company en Blink). Een ding wordt steeds duidelijker: merken worden keihard afgerekend op een loze belofte. En merken met een sterke belofte krijgen het vertrouwen van een steeds grotere achterban. Daar moet je als organisatie bewust mee omgaan. Dat kan alleen door een transformatie in te zetten richting een digitale mindset.”


Contact met Stephan:

stephan@dezaakvanvertrouwen.nl 06-12 80 94 22


Contact met Joost:

joost@dezaakvanvertrouwen.nl 06-22 27 27 58

Kenniscentrum

Partners